SCV

Kvalita, design a snadný přístup

Kvalita, design a snadný přístup

Veškerá dostupná zařízení systému zapuštění vertikálně výsypných kontejnerů splňují požadavky norem EN 13071-1:2008 a EN 13071-1:2008. Betonové prefabrikáty xs3 jsou vyrobeny v souladu s normou EN-206. Dostupné objemy tohoto zapuštěného systému jsou 3m3, 4m3 a 5m3. Kontejnery jsou vyrobeny z galvanizované oceli a PE-HD s kapacitou zadržení až 180 l filtrátu. Pěší plošina je vytvořena z protiskluzového slzičkového galvanizovaného ocelového plechu nebo z plochy připravené k vydláždění.  Hladina hluku, který vydávají zařízení zapouštějící kontejnery, se pohybuje mezi 62,4 LPA (dB) a 82,4 LWA (dB) v souladu se Směrnicí 2000/14/CE a s příslušnými testy, které jsou v ní popsané.

Schéma schránek

MODEL Materiál Výška Kapacita jednoduchého bubnu Kapacita dvojitého bubnu Speciální přístup
MileniumPELHD1110 mm80 litrů 60/80 litrů Vhozový otvor na Sklo / Plasty / Papír
EuropaPELHD1043 mm80 litrů 60/80 litrů Vhozový otvor na Sklo / Plasty / Papír
EvolutionGalvanizovaná/Nerezová ocel 951 mm80/100/120 litrů 60/80/100 litrů Vhozový otvor na Sklo / Plasty / Papír
AustralGalvanizovaná/Nerezová ocel 990 mm80/100/120 litrů -Vhozový otvor na Sklo / Plasty / Papír
CitéPELHD1010 mm- - Vhozový otvor na Sklo

MOŽNOST PERSONALIZACE

Systém vertikálního výsypu

Výsypové dno

Systém kontroly přístupu

Vhoz pro směsný odpad

VYBAVENÍ PRO VEŠKERÉ POTŘEBY

 • Personalizace

  Na těle a víku, prostřednictvím samolepky, termoražby či potisku.

 • Dvouhákový zdvižný systém

  Zdvižný systém, který umožňuje rychlý výsyp jakéhokoli odpadu.

 • Tříděný sběr ska

  Snadné přizpůsobení pro každý druh tříděného odpadu: papír a kartón, sklo, plasty, bioodpad...

 • Smart prvky

  Možnost výbavy inteligentními prvky, které usnadňují užívání kontejneru.

 • Odolný

  Velmi pevný a odolný výrobek.

 • Snadná údržba

  Údržbu vyžaduje jen zřídka, neboť hladký povrch brání usazování špíny a usnadňuje čištění.