Servis

PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

Záruka bezpečnosti.

Bezpečnost. Zaměstnanci firmy CONTENUR absolvovali komplexní školení v oblasti bezpečnosti a hygieny práce pro manipulaci s podzemními kontejnery.

Kontrola a preventivní údržba. Údržbový tým firmy CONTENUR zodpovídá za to, aby byly jednotlivé součásti kontejneru udržovány v perfektním stavu. Provádí se pravidelné kontroly klíčových součástí, které jsou zaměřeny na kontrolu stavu elektrických a hydraulických kabelů a systémů zvedání a vykládání.

Čištění. Zaměstnanci firmy CONTENUR čistí vnitřní a vnější díly vhazovacích sloupků, kontejnerů a šachet. Čisticí práce zahrnují odstraňování odtoků, bahna a odstranění vody nahromaděné při náhodném zalití.

Opravy. Veškeré naléhavé poruchy jsou odstraňovány v nejkratším možném čase. V případě odvozu kontejneru k opravě mohou být šachty zaplombovány.