SOB

Závazek podpory udržitelného rozvoje

Responsabilidad Social Empresarial Jednou z hlavních zásad společnosti Contenur je šetrný přístup k životnímu prostředí a podpora udržitelného rozvoje. To tvoří priority politiky jakosti a ochrany životního prostředí. Všichni zaměstnanci by měli tento cíl skutečně chápat a zohledňovat jej ve všech příslušných procesech.

Etický kodex

Odborníci, kteří vytvářejí firmu, a zaměstnanci dceřiných společností jsou povinni dodržovat etický kodex, v němž jsou stanoveny jejich závazky a odpovědnost. Výchozím bodem je rovnost, důležitou oblastí je také osobní rozvoj zaměstnanců a politika BOZP, která zajišťuje ochranu jejich zdraví a bezpečnost.

Závazky vůči zákazníkovi

Contenur sází na kvalitu svých výrobků a služeb, která je charakteristickým znakem firmy. Zavazuje se k bezpodmínečnému plnění očekávání zákazníků a zvyšování kvality života ve městech. Od svého založení se společnost CONTENUR zaměřuje na inovace a rozvoj, které jsou základními kameny činnosti firmy.