Politika cookies

1.- Definování a funkce cookies

 

Cookie je soubor, který se stáhne do počítače, jakmile se dostanete na určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné uchovávat a získávat informace týkající se vyhledávání uživatele nebo jeho týmu. Informace získané přes cookies jsou spojené s počtem navštívených stránek, jazykem, sociální sítí, kde se zveřejňují zprávy, městem nebo regionem dle IP adresy UŽIVATELE, počtem nových uživatelů, frekvencí a opakovanými návštěvami, dobou strávenou na dané stránce, prohlížečem nebo terminálem, ze kterého se na stránky dostanete.

CONTENUR používá cookies k různým účelům. Mezi ně patří zaznamenávání počtu návštěvníků, pomoc UŽIVATELI přihlásit se k odběru služeb. Hlavním cílem je zlepšit a optimalizovat UŽIVATELSKOU zkušenost.

Níže najdete detailní informace ohledně typologie Cookies, které používá tento web, informace o tom, jak je deaktivovat v prohlížeči a jak zablokovat instalaci cookies třetích stran.

  

2.- Druhy cookies, které používá webová stránka a jejich účel

  

Používání cookies nám umožňuje usnadnit navigaci uživatele a přizpůsobit informaci a služby jeho zájmům.

Cookies se používají jak permanentně, tak dočasně (relační cookies). Trvalé cookies se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení na dobu maximálně 24 měsíců.

Používáme vlastní cookies a cookies třetích stran pro uspořádané shromažďování dat, které nám poskytuje jejich využití.

 
TYPY COOKIES POUŽÍVANÉ NA TOMTO PORTÁLU
TYP COOKIES ÚČEL
TECHNICKÉ COOKIES

Tyto cookies umožňují uživateli prohlížet si obsah přes webové stránky, platformu nebo aplikaci a použití různých možností nebo služeb. Například je možné kontrolovat provoz a sdělování údajů, identifikovat relaci, dostat se k částem s omezeným přístupem, uložit prvky, které tvoří objednávku, provést objednávku, přihlásit se nebo zúčastnit se nějaké události, používat bezpečnostní prvky při navigaci na internetu, uchovávat obsahy pro šíření videí nebo zvukových záznamů nebo sdílet obsah přes sociální sítě.

ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto cookies se používají pro shromažďování informací o přístupu na náš web ze strany návštěvníků. Tyto informace používáme pro vypracování zpráv a pro zlepšení webových stránek. Tyto cookies jsou spojeny výhradně s jedním anonymním uživatelem a jeho počítačem/zařízením. Neposkytují se reference, které by umožnily získat osobní údaje. Získává se tak počet návštěvníků webu, doba návštěv, typ prohlížeče, typ terminálu, místo, odkud návštěvníci jsou a navštívené webové stránky.

COOKIES UZPŮSOBENÉ NA MÍRU

Tyto cookies zajistí uživateli přístup ke službě určitých obecných předdefinovaných charakteristik v závislosti na řadě kritérií z uživatelského terminálu. Jedná se například o jazyk, druh prohlížeče, regionální konfiguraci, atd.

COOKIES PRO PŘÍSTUP NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Tyto cookies se používají pro přidání přístupových linků na sociální sítě s cílem propojit a sdílet určité obsahy portálu tak, aby nebylo nutné vkládat informaci pokaždé, když stisknete tlačítko připojení. Informace se ukládá pouze na sociálních sítích.

  

3.- Nakládání s cookies

 

Cookies se vám nainstalují do počítače až ve chvíli, kdy dáte souhlas stisknutím tlačítka Přijmout Cookies.

Informace získaná ze zpracování cookies je dále zpracována vedoucím WEBU   

4.- Co se stane, pokud se Cookies zakážou

 

Kdykoli můžete jít do nastavení prohlížeče a změnit a/nebo zablokovat instalaci Cookies. Nicméně může se poté stát, že některé funkce nebudou nadále fungovat a může vám to omezit přístup k některým obsahům. Kvalita fungování služeb tak může být narušena

  

5.- Způsob deaktivace nebo odstranění cookies

Pro povolení, zjištění, zablokování nebo odstranění cookies nainstalovaných na vašem zařízení stačí přejít na nastavení, nastavení možností prohlížeče nainstalovaného na vašem počítači.

Zde najdete informace, jak toto učinit, v případě, že používáte některý z následujících prohlížečů: