Filozofie

Filozofie, stávající pozice a perspektivy do budoucna

MISE: Navrhovat, vyrábět a uvádět na trh nádoby na odpady a tím zlepšovat kvalitu života v městech a obcích, to vše udržitelnou cestou jejíž nedílnou součástí je taktéž servis.

V souvislosti s tím uplatňuje podnik následující filozofii:

“ Nadnárodní společnost, lídr na trhu, záruka jistoty pro zákazníky a motivátor pro zaměstnance.”

Filozofie CONTENUR je založena na šesti prioritách, které jsou závaznými hodnotami podniku:

SPOLEHLIVOST

Jsme společnost s jasnou a jednotnou linií činností.

LIDÉ

Podporujeme rozvoj našich pracovníků.

INOVACE

Novými přístupy reagujeme na potřeby našich zákazníků.

OCHOTA RŮST

Posilujeme dominantní postavení na klíčových trzích.

DUCH SLUŽEB

Zákazník je středem naší pozornosti.

ZÁVAZEK K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jsme envíromentálně odpovědnou společností.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Neustále zvyšujeme efektivitu všech našich činností.