Servis

ODPADKOVÝCH KOŠŮ A POPELNIC SANECAN

Závazky kvality a designu.
Inovace v oblasti aktivizace obyvatel.

Odpadkové koše.
Instalace. Potřebný počet odpadkových košů stanovujeme na základě studia pohybu pěších a silniční dopravy v poměru k velikosti příslušné oblasti. Na základě této analýzy provádíme renovaci instalace nebo počet košů navyšujeme. Servis a opravy. Pravidelné kontroly a preventivní údržba zahrnující prohlídku uzávěrů a připevnění. Každá varianta odpadkového koše prochází příslušnými činnostmi s ohledem na materiál, z něhož byl daný výrobek vyroben (kov, plast). Naléhavé opravy jsou prováděny v nejkratším možném čase. Čištění. Odpadkové koše jsou čištěny na místě pomocí moderních automatů vybavených vysokotlakými myčkami. Používáme výhradně ekologické čisticí prostředky.
Sanecan.
Instalace a informační kampaně. Provádíme výzkum potřeb v závislosti na počtu psů v daném městě a potřeb servisních činností pomocí instalovaného elektronického příslušenství pro identifikaci a kontrolu. Organizujeme příslušné informační kampaně v závislosti na skutečných potřebách obce. Sběr. Každodenní odstraňování odpadů a výměna sáčků na výkaly v podavačích. Preventivní údržba a opravy. Opakované natírání, vyrovnávání, údržba uzávěrů a podavačů. Poruchy jsou odstraňovány v nejkratším možném čase a popelnice Sanecan jsou udržovány s ohledem na požadavky spojené s nepřerušeným používáním popelnic. Čištění.. Dezinfekce a dekontaminace popelnice Sanecan a jejího okolí.