CONTENUR

DATABÁZE

Inteligentní SMART řešení pro sledování servisu.

Digitální inventarizace. . Geolokalizace zařízení a instalací, na nichž jsou prováděny servisní činnosti, jsou k dispozici on-line na internetových stránkách.

GPS Monitoring. . Vozidla jsou vybavena GPS přijímači pro kontrolu a optimalizaci tras vozidel.

Smartfony a aplikace. . Přímé spojení se servisními pracovníky. Obyvatelé mohou spolupracovat při zjišťování anomálií a poruch.

Kontrola údajů. . Systémy kontroly přístupu a identifikátory RFID umožňují automatické poskytování informací o používání a servisu zařízení. Zároveň lze díky nim zajistit okamžitou kontrolu prováděných prací.

Bussines Intelligence. Digitalizované řízení servisních činností s inteligentním zpracováním údajů pro tvorbu zpráv a statistik.