Kvalita

ZÁVAZKY VŮČI SPOLEČNOSTI

CONTENUR přijímá konkrétní opatření v zájmu neustálého zvyšování kvality, inovace, komfortu a bezpečnosti uživatelů svých produktů. Cílem naší firmy je důvěra vytvářená blízkými vztahy a stálým kontaktem se zákazníky. Sázíme na dlouhodobý, udržitelný rozvoj měst a obcí. Značka kvality GS na popelnicích CONTENUR
calidad-2018

Značka kvality GS na popelnicích CONTENUR

CONTENUR věnuje veškerou péči udržování nejvyšších standardů kvality při výrobě produktů. Dohled má na starosti oddělení kvality, které průběžně sleduje výrobu a podrobuje výrobky přísným testům odolnosti. Výrobky jsou mimo jiné vystavovány různým typům mechanického zatížení, působení nízkých a vysokých teplot (od -18 °C do +90 °C). Péče o vysoké výrobní standardy se projevuje jednak spokojeností zákazníků, ale dokladem je také certifikát vydaný nezávislou certifikační institucí TÜV SÜD, který potvrzuje, že popelnice CONTENUR splňují technické požadavky norem EN 840 a RAL.GZ 951/1. Dalším důkazem nezpochybnitelné kvality výrobků je značka kvality GS (Geprüfte Sicherheit – Bezpečnost ověřena) vyražená na popelnicích.

CONTENUR se neustále snaží rozšiřovat kulturu permanentního zdokonalování v řízení všech procesů a činností podniku v souladu s nejvyššími standardy kvality. Cílem firmy je zvýšení konkurenceschopnosti a budování hodnot pro zákazníky a uživatele.

Politika jakosti je založena na následujících principech:

 

Pochopení OČEKÁVÁNÍ zákazníků, a to jak interních, tak externích, aby jim výrobky a služby přinášely plnou spokojenost.

Činnosti směřující k INOVACÍM pro uspokojení či dokonce překonání očekávání zákazníků.

Snaha o NEUSTÁLÉ ZDOKONALOVÁNÍ produktů a řízení postupů ve skupině.

KULTURA šetrného přístupu k životnímu prostředí, péče o bezpečnost a hygienu práce, snaha o udržitelný rozvoj.

Kvalita všech produktů a služeb je pro CONTENUR klíčovou hodnotou. Všechny činnosti firmy a postupy jsou certifikovány v oblasti shody s normou ISO 9001.

 

Výrobní závody CONTENUR sídlící ve španělském Getafe v blízkosti Madridu a v polském Mielci mají certifikáty ISO 9001 pro navrhování, výrobu a prodej plastových popelnic a podzemních kontejnerů (ER-0634/2014).

 

Španělské závody skupiny CONTENUR poskytující údržbové služby mají certifikaci ISO 9001 na údržbu popelnic, objektů drobné městské architektury a dětských hřišť (ER-0634/2014).

 

V zájmu péče a ochrany životního prostředí společnost CONTENUR zavedla a certifikovala systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001 (GA-2014/0276). Závod v Getafe a oddělení služeb bylo oceněno a zapsáno do registru uhlíkové stopy vedeného španělským Ministerstvem zemědělství, potravin a životního prostředí.

 

Výzkumná oddělení v závodech CONTENUR jsou homologovány hlavní evropskou laboratoří, zkoušky a interní testy, kterou jsou v nich prováděny, splňují požadavky norem UNE-EN 840, UNE-EN12574 a RAL-GZ 951/1.

 

CONTENUR je také členem Evropského výboru pro normalizaci, má zastoupení v pracovní skupině WG1 „Waste containers” a v podskupinách zabývajících se jednotlivými druhy kontejnerů, které firma navrhuje, vyrábí, prodává a udržuje. Firma se také aktivně podílí na vytváření nových norem a novelizaci stávajících předpisů.

CERTIFIKAČNÍ INSTITUCE

TÜV SÜD Product Service je nezávislou certifikační institucí, která je uznávána na celém světě a zabývá se certifikací produktů. Má akreditaci, kterou uděluje oficiální německá akreditační instituce DAKKS, (akreditace č. D-PL 11321-01-01) v oblasti certifikace v souladu s normami EN-840 a EN-12574 pro kontejnery na pevný komunální odpad.
AENOR – španělský spolek normalizace a certifikace je certifikační instituce s akreditací, kterou ve Španělsku uděluje ENAC (španělská státní akreditační jednotka pro certifikační instituce), s číslem 01/C-SC003. AENOR patří k IQNet (International Certification Network), mezinárodní organizaci, která uděluje certifikaci systémů jakosti.