Europa

Jednoduchost ve městě

Koše z polyethylenu v Evropě se přizpůsobují městské krajině a v závislosti na modelu jsou také vhodné pro instalaci do častějších míst. Koše, vyrobené v souladu s nejpřísnějšími standardy kvality, jsou velmi funkční. Inovativní design košů využívá nejnovější vývoj v oblasti bezpečnosti proti vandalismu. Jsou také navrženy pro významné výhody, pokud jde o lepší pevnost skříně a dveří, nízké nároky na údržbu a snadné používání a čištění jak u uživatelů, tak i personálu odpovědného za vyprazdňování zásobníku.

Papeleras Europa