Ochrana osobních údajů

1.- Identifikace vedoucího zpracování informací

Informace poskytnuté UŽIVATELEM prostřednictvím formulářů na WEBU bude zanesena do jednoho nebo více souborů, za něž odpovědnost přebírá CONTENUR S.L. (dále pouze CONTENUR), s NIF B-82806738, se sídlem na adrese calle Torneros, 3, Polígono Ind. Los Ángeles, 28906 – Getafe (Madrid), telefon 911 518 200 a e-mail: contenur@contenur.es

 

2.- Účel zpracování

CONTENUR bude zpracovávat informace poskytnuté UŽIVATELEM za různým účelem, v závislosti na způsobu shromáždění dat:
 • Smluvní nebo obchodní kontakt navázaný mezi CONTENUR a UŽIVATELEM.
 • Poskytování služeb požadovaných UŽIVATELEM.
 • Správa, řízení, poskytování, rozšiřování a zlepšování služeb, k jejichž odběru se UŽIVATEL přihlásil.
 • Uzpůsobení těchto služeb pro zlepšení jejich kvality z hlediska UŽIVATELE.
 • Vytvoření nových služeb spojených s předchozími.
 • Provedení statistických studií, které umožňují zlepšovat poskytované služby.
 • Odeslání informací požadovaných UŽIVATELEM.
 • Odeslání informací ohledně změn u produktů a služeb sjednaných UŽIVATELEM.
 • Odeslání informace o nových produktech nebo službách podobných službám původně sjednaným, nebo o takových, které by mohly UŽIVATELE zajímat. Odesílání jakýmkoli způsobem, včetně elektronicky, a to i po skončení smluvního vztahu navázaného mezi CONTENUR a UŽIVATELEM.

V případě, že se přihlásíte k odebírání Newsletteru, který je k dispozici na WEBU, vás informujeme, že údaje poskytnuté UŽIVATELEM budou využity za účelem odeslání informací o našich produktech a/nebo službách na poskytnutý e-mail. UŽIVATEL souhlasí se zpracováním svých údajů k popsaným účelům, aniž by tím bylo narušeno právo tento souhlas odvolat zasláním e-mailu na adresu lopd@contenur.com,uvedením, že se jedná o UŽIVATELE WEBU a konkretizováním požadavku. Stejně tak UŽIVATEL dává svolení společnosti CONTENUR, aby dostávala potvrzení o přijetí a přečtení sdělení zasílaných elektronicky.

 

3.- Kritéria uchovávání dat:

Informace poskytnuté UŽIVATELEM prostřednictvím formulářů na WEBU budou uchovány po dobu, kdy bude trvat vzájemný zájem o služby, pro které je třeba informace zpracovat. Jakmile to již nebude třeba, informace budou bezpečně odstraněny tak, aby byla zachována anonymita údajů a byly splněny zákonné povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu. Případně budou informace zcela zničeny.

 

4.- Adresáti informací

Údaje, které UŽIVATEL poskytuje CONTENUR nebudou sdělovány třetím stranám, kromě:
 • Postoupení je povoleno zákonem.
 • Zpracování odpovídá svobodnému a legitimnímu souhlasu s vytvořením právního vztahu, jehož rozvíjení, naplňování a kontrola nutně zahrnují propojení takto zpracovávaných informací se soubory třetích stran, bankovními úřady pro fakturaci sjednaných produktů nebo služeb nebo zásilkových společností pro odeslání sjednaných produktů.
 • Údaje budou požadovány Ombudsmanem, Státním zastupitelstvím nebo Soudci či Účetním dvorem v rámci výkonu příslušných funkcí.
 

5.- Povinný nebo dobrovolný charakter požadovaných informací

U údajů poskytnutých prostřednictvím formulářů na WEBU bude jasně označeno hvězdičkou (*), která pole jsou povinná a jež je nutné vyplnit pro předložení žádosti, konzultaci nebo poskytnutí služby. Pokud nebudou poskytnuty povinné údaje, nebude možné splnit UŽIVATELSKOU ŽÁDOST o poskytnutí konkrétní služby. Stisknutím tlačítka „Odeslat“, které je na formulářích na WEBU, prohlašujete, že poskytnuté informace a údaje jsou úplné a pravdivé.

 

6.- Výkon práv

UŽIVATEL má právo na přístup, úpravu a odstranění svých osobních údajů, dále pak na omezení nebo neumožnění zpracovávat údaje a právo rozhodovat o jejich použitelnosti. Stačí zaslat dopis na adresu Calle Torneros, 3, Polígono Ind. Los Ángeles, 28906 – Getafe (Madrid), představit se jako UŽIVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK, doložit kopii OP nebo podobného dokumentu a specifikovat svou žádost. Tento krok je možné učinit i zasláním e-mailu na adresu lopd@contenur.com Také vás informujeme, že máte právo předložit reklamaci u Španělské agentury na ochranu osobních údajů (agpd.es), pokud máte pocit, že při zpracování vašich osobních údajů nejsou dodržována vaše práva.

 

7.- Závazek UŽIVATELE

UŽIVATEL garantuje, že údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů na těchto WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou pravdivé a úplné. Mladiství mladší 14 let nejsou oprávněni k přístupu a k využívání webu. CONTENUR připomíná plnoletým osobám majícím na starosti mladistvé, že nesou plnou odpovědnost za to, když mladistvý vloží své údaje a objedná si nějaký produkt. UŽIVATEL se zavazuje informovat CONTENUR o jakékoli změně informace poskytnuté e-mailem na adresu lopd@contenur.com Představí se jako UŽIVATEL WEBU a uvede informaci, kterou je třeba změnit.

 

8.- Zaměstnání

Pokud nám pošlete vyplněný formulář s osobními údaji nebo nám pošlete svůj životopis, vězte, že na základě Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. Dubna 2016 (GRDP) budou vaše údaje použity k tomu, abychom se s vámi spojili, jakmile vypíšeme nové výběrové řízení. Nebude možné je využít k jiným účelům. Jakmile vypíšeme výběrové řízení, do kterého bude zapadat váš profil, spojíme se s vámi. Mezitím si ponecháme vaše osobní údaje po dobu jednoho roku za účelem pozvat vás na konkurz. Z tohoto důvodu a s ohledem na dodržení principu kvality údajů vás žádáme, abyste v případě, že nastane nějaké změna z vaší strany, nám ji co nejrychleji sdělili. Můžete využít svého práva na přístup, opravu, odstranění a odvolání, omezit možnost zpracovávat vaše osobní údaje, nebo se přímo postavit proti jejich zpracování, případě uplatnit své právo týkající se jejich přenosu, a to písemně. Stačí doložit kopii dokladu totožnosti a zaslat vše na adresu CONTENUR, jež je uvedena výše. Rovněž máte právo podat reklamaci u Španělské agentury na ochranu osobních údajů (agpd.es).

 

9.- Sociální sítě

Budete-li sledovat náš profil na sociálních sítích, dáváte nám výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s danými politikami soukromí. Také souhlasíte s tím, že CONTENUR bude mít přístup k údajům obsaženým na vašem profilu. Zveřejňování komentářů a obsahů na sociálních sítích se stává veřejnou informací, proto musí být uživatelé mimořádně obezřetní, když se rozhodnou sdílet své osobní informace. CONTENUR není odpovědná za informace, které uživatelé uvedou na svém profilu. Nicméně osoby, jejichž osobní údaje jsou zveřejněny nebo uvedeny v komentářích, mohou požádat CONTENUR o jejich odstranění.

 

10.- Bezpečnostní opatření

V souladu s ustanovením platných norem v oblasti ochrany osobních údajů, CONTENUR zavedl technická a organizační opatření pro uplatnění bezpečnostních opatření. Zaručuje kdykoli .soukromí a právo na ochranu osobních údajů.